Vilkår

Handels- og leveringsbetingelser

Nedenstående handels- og leveringsbetingelser gjelder for alle fjernsalgsleveranser fra Boatlab.no til privat forbruker. Betingelsene gjelder i det tilfelle hvor det ikke er inngått andre skriftlige avtaler mellom deg som kjøper og Boatlab.no (CarLab | CVR: 27331939 | Adresse: Østerled 28G, 4300 Holbæk, Danmark / norsk orgnr. 921 319 215 VAT). Alle priser er i NOK.

Dokumentasjon og veiledning
Hvis det finnes produktbeskrivelser og bruksanvisninger til varen, følger disse med i leveransen fra Boatlab.no. Ønsker du ytterligere opplysning eller rådgivning fra Boatlabs side, skal dette kun anses som veiledning.

Leveringstidspunkt og transport

Levering av varer fra Boatlab.no anses for å han funnet sted når forbrukeren får varen utlevert. Forsendelsen av varer skjer med Post eller fraktfirma hvis annet ikke avtales på forhånd. Normal leveringstid er 3-9 hverdager. Bemerk at noen varer er «ikke lagervarer» eller spesialprodusert. For disse varer kan leveringstiden overstige den normale leveringstid. På hjemmesiden er våre leveringstider estimert og oppdateres etter beste overbevisning. Det kan mot forventning forekomme leveringstider som er lengre enn beskrevet på hjemmesiden.

Frakt
For å få din vare levert skal du betale frakt. Frakten avhenger av pakkens vekt og størrelse. Vi leverer til Danmark, Norge, Sverige, Færøyene og Grønland.

Risikoen for varene
Risikoen for varer kjøpt hos Boatlab.no overgår til deg som forbruker når varen avhentes på vår adresse av deg, eller når du er i fysisk besittelse av varen.

Reklamasjon
Når du handler på Boatlab.no har du selvfølgelig 24 måneders reklamasjonsrett. Det betyr at du enten kan få varen reparert eller byttet, penger tilbake, eller avslag i prisen, alt avhengig av den konkrete situasjon. Det er selvfølgelig et krav at reklamasjonen er berettiget, og at manglen ikke har oppstått som følge av en feilaktig bruk av produktet eller annen skadeforvoldende adferd. Eventuelle omkostninger som oppstår ved reklamasjon, som f.eks. montering, avmontering, maling med mer dekkes ikke av Boatlab.no.
Eventuelle feil eller mangler ved levering fra Boatlab.no skal påberopes i rimelig tid etter at du har oppdaget feilen. Hvis du reklamerer innenfor to måneder etter at feilen er oppdaget vil reklamasjonen alltid være rettidig. Det er din plikt å angi og på forlangende vise hvordan feilen eller manglen ytrer seg. Hvis du oppdager en feil skal du hurtigst mulig rette henvendelse til Boatlab.no. Du kan som utgangspunkt kun klage over feil som viser seg senest to år etter at du har fått varen levert. For varer med begrenset holdbarhet eller levetid (f.eks. pærer, neonrør m.m.) er din klagemulighet avgrenset til varens normale levetid.
Er reklamasjonen berettiget refunderer vi dine (rimelige) fraktomkostninger. Varen sakl alltid sendes tilbake i forsvarlig embalasje. Husk å få kvittering for avsendelse så vi kan refundere fraktomkostninger. Bemerk at vi ikke mottar pakker sendt med postoppkrav eller uten levering til vår adresse.

Feilaktige reklamasjoner debiteres med minimum 349 NOK inkl. moms opp til de faktiske ekspedisjonskosnader.

Varen sendes til:
Boatlab.no
Østerled 28G
4300 Holbæk
Danmark

Reklamasjoner behandles ikke som angret kjøp hvis du som kunde endrer årsaken til returen etter vår tilbakemelding.

Mangler
Her gjelder Kjøpslovens regler om mangler (kapittel 4).

Klagerett
Hvis du vil klage over ditt kjøp skal du rette henvendelse til [email protected] . Hvis det ikke lykkes å finne en løsning kan du inngi en klage til Forbrukerrådet, såfremt betingelsene for dette er oppfylt.
Forbruker Europa
Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo
[email protected]
www.forbrukereuropa.no
Er du forbruker med bopel i et annet EU-land enn Danmark kan du klage til EU-Kommisjonens online klageportal her: http://ec.europa.eu/odr

Alder
Du skal være fylt 18 år for å handle på Boatlab.no. Kjøper bekrefter ved godkjennelse av ordre å være over 18 år eller å ha foreldre/foresattes godkjennelse.
Produktansvar
Boatlab.no er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning herom, men påtar seg ikke ansvar i videre omfang enn hva som følger av lovgivningen.

Ansvarsbegrensning
Boatlab.no påtar seg ansvar i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning herom, men påtar seg ikke ansvar i videre omfang enn hva som følger av lovgivningen.

Bestilling
Hos BoatLab kan du kun bestille varer via vår hjemmeside, da vi ikke har lager på adressen. Hvis du har forespørsler til varer som ikke er på siden er du velkommen til å kontakte oss. Når du handler med Boatlab.no inngås avtaler på norsk. Det er mulig å se tidligere ordre ved login på hjemmesiden. Hvis du ønsker å motta en kopi av din ordrebekreftelse skal du sende en mail til [email protected].

Pris og betaling
Alle priser er inkl. Moms og andre avgifter. Prisene er dagspriser. I tilfelle av forsinkelser, restordre eller utsolgte varer bestreber vi oss på hurtigst mulig å informere deg om dette, og å komme med en løsning i saken – f.eks. gi pengene retur eller hjelpe deg med å finne en tilsvarende vare et annet sted. Hvis en pris er åpenlyst feil og du rimeligvis burde ha oppdaget dette er vi ikke forpliktet til å levere det pågjeldende produkt til feil pris.
I denne butikken kan du bestille dine varer online og betale via:

-          Betalingskort VISA/Mastercard
-          Bankoverførsel

-          Betalingslink (Kun etter avtale). Denne betalingsformen er et alternativ til bankoverførsel, og pengene trekkes fra kortet umiddelbart.

           Ved evt. annullering av bestilling vil hele beløpet bli kreditert til det anvendte kort.

Beløpet heves på ditt kort når varene sendes fra Boatlab.no. Det kan aldri trekkes et større beløp enn det du har godkjent ved kjøpet.
Salg pr. faktura krever godkjennelse. Vi forbeholder oss retten til ikke å yte kreditt eller selge pr. faktura uten å begrunne dette ytterligere.
Alle priser er inkl. moms. Ved spesialfremstillede produkter forbeholder Boatlab.no seg retten til å kreve forhåndsbetaling. Boatlab.no forbeholder seg retten til uten videre varsel å endre priser og informasjon.

Informasjon vedrørende kampanjer og utsalg
Varen er først reservert til deg når din ordre er gjennomført, og betalingsopplysninger er registrert i vårt system.
Vent derfor ikke for lenge fra du legger varen(e) i kurven til du gjennomfører din bestilling, da du risikerer at varen(e) blir utsolgt i melleomtiden.


Vi tar forbehold for prisendringer og lagerfeil.

Angrerett ved onlinekjøp
Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du:
1.       har mottatt din vare.
2.       får den siste vare i fysisk besittelse, når det dreier seg om en avtale om flere forskjellige varer som er bestilt i en ordre, og som leveres enkeltvis.
3.       får det siste parti eller den siste del i fysisk besittelse, når det dreier seg om en avtale om levering av en vare som består av flere partier eller deler.
4.       får den første vare i fysisk besittelse når det dreier seg om avtaler om regelmessig levering av varer over en bestemt periode.
Du skal innen 14 dager fra mottakelse gi oss beskjed om at du ønsker å angre ditt kjøp. Beskjeden skal gis via e-mail til [email protected]. I din beskjed skal du gjøre oss tydelig oppmerksom på at du ønsker å benytte din angrerett. Du kan også velge å benytte vårt angreskjema og sende med retur. Den finner du medsendt din ordrebekreftelse som en PDF-fil.

Ved retur av varer i forbindelse med angrerett, står du som kunde selv for alle fraktomkostninger. Dette omfatter også omkostninger som påløper i forbindelse med vår gjeninnfortolling av varene til Danmark/EU. Omkostningene er minimum 193,75 DKK inkl. moms, og avhenger av varens art. Beløpet fratrekkes ved kreditering.

Du kan IKKE angre ved kun å nekte mottakelse av varen uten samtidig å gi oss tydelig beskjed om dette. Velger du å gjøre dette alikevel skal du selv stå for de utgifter vi har i forbindelse med returnering av varen.
Angreretten gjelder ikke spesialproduserte varer, som f.eks. varer produsert etter kundens ønsker og spesifikasjoner (f.eks. klistremerker/streamere), og varer som klippes/skjæres og selges pr. løpemeter. Disse varer tas ikke retur og kan ikke avbestilles, returneres eller byttes så snart de er bestilt.

Sikkerhetsutsyr med godkjennelser (f.eks. TÜV, ISO) skal sendes retur til produsenten for å testes og omemballeres. Denne omkostningen avholdes av kunden, og trekkes fra ved kreditering.

Angre en del av kjøpet
Hvis du har kjøpt flere varer hos oss har du mulighet for å sende en eller flere varer retur, selv om de er kjøpt under én ordre. Bemerk at du ikke får leveringsomkosningene retur hvis du angrer en del av ditt kjøp.

Varens stand når du sender den tilbake (angrerett)
Du hefter kun for eventuell forringelse av varens verdi som skyldes annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og den måte den fungerer på. Med andre ord kan du prøve varen på samme måte som hvis du prøvde den i en fysisk butikk. Hvis varen er prøvet ut over det som er beskrevet ovenfor betraktes den som brukt. Dette betyr at du ved å angre kjøpet kun får en del – eller ingenting – av kjøpesummen retur, avhengig av varens handelsmessige verdi.
Du kan prøve/undersøke varen, men ikke ta den i faktisk bruk. Hvis varen er prøvet ut over det som er beskrevet ovenfor betraktes den som brukt. Dette betyr at du ved å angre kjøpet kun får en del – eller ingenting – av kjøpesummen retur, avhengig av varens handelsmessige verdi. Du skal være oppmerksom på at hvis du bryter forseglingen på bil-/båtpleieprodukter og andre væsker, kan dette utgjøre en verdiforringelse og i noen tilfeller gjøre at du ikke kan motta penger retur. Vi oppfordrer derfor til ikke å bryte forseglinger hvis du har tenkt deg å returnere varen.

Hvis du angrer kjøpet skal varen sendes/leveres til:
Boatlab/Carlab
Østerled 28G
4300 Holbæk
Danmark

Din ordre skal sendes retur til oss uten unødvendig forsinkelse og senest 14 dager etter at du har meddelt oss at du ønsker å angre ditt kjøp. Du avholder selv de direkte utgifter i forbindelse med tilbakelevering av varen/varene. Visse varer kan i kraft av deres størrelse/vekt ikke returneres med normal post. Dette gjelder tungt og volumiøst gods. Utgifter for dette er ca. 1000 kroner per pall. Returpakker sendt med postoppkrav til Boatlab.no blir ikke hentet.
Du kan også angre kjøpet ved å gi tydelig beskjed og levere den personlig på ovenstående adresse, hvis dette er avtalt på forhånd.

Du har selv ansvaret for at varen kommer sikkert frem til oss. Husk derfor alltid å pakke varen godt inn. Vi anbefaler at du sender pakken med Track & Trace (hvis pakken skulle forsvinne under transport). Hvis varen(e) vi mottar er skadet, refunderes den ikke.
Du skal vedlegge en kopi av din faktura ved retur. Vi oppfordrer ytterligere til at du som forbruker utfyller vårt angreskjema eller vårt online returskjema.

Uavhentede pakker/feil angitt adresse

Pakker ligger på postkontoret i 14 dager før de returneres til oss. Ved uavhentede pakker som kommer retur til oss oppkreves et gebyr på 349 NOK inkl. moms for dekning av BoatLabs transport- og administrasjonskostnader. Uavhentede pakker er ikke dekket av angreretten. Hvis vi får pakker retur grunnet ukjent/mangelfull adresse, eller du har flyttet fra den angitte adressen, oppkrever vi returfrakt i henhold til GLS' gjeldende priser samt ny frakt for utsendelse i henhold til den fraktmetode du har valgt ved bestilling.

Tilbakebetaling av kjøpsbeløpet
Hvis du angrer ditt kjøp får du det innbetalte beløp retur (gebyrer og ekstra tjenester krediteres ikke) innenfor 14 dager fra du gir oss beskjed. Returnerer du enkelte varer fra din ordre refunderes varens pris, og returnerer du hele din ordre så refunderer vi varen(e)s pris + standard porto. I tilfelle av verdiforringelse som du hefter for fratrekkes denne kjøpet. Vi tilbakebetaler med samme betalingsmiddel som du har valgt ved den opprinnelige transaksjon. Vi kan tilbakeholde tilbakebetalingen inntil vi har mottatt varen retur, med mindre du innen da har fremlagt dokumentasjon for å ha returnert den.

Persondatapolitikk
For å at du skal kunne inngå avtale med Boatlab.no har vi bruk for følgende opplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-postadresse

Vi foretar registreringen av dine personopplysninger med det formål å kunne levere varen(e) til deg. Personopplysningene registreres hos Boatlab.no og oppbevares i fem år, hvoretter opplysningene slettes.
Når det innsamles personopplysninger via vår hjemmeside, sikrer vi at det alltid skjer med ditt uttrykkelige samtykke, så du er informert om nøyaktig hvilke opplysninger som innsamles, og hvorfor.
Direktøren og de ansatte hos Boatlab.no har adgang til de opplysninger som registreres om deg.
Den dataansvarlige på Boatlab.no er Dan Henrik Amilon.
Vi oppbevarer ikke kundeopplysninger kryptert.
Vi overfører ikke kundeopplysninger kryptert.
Opplysninger avgitt til Boatlab.no videregis eller selges på ingen måte videre til tredjepart, og vi registrerer ingen personfølsomme opplysninger.
Som registrert hos Boatlab.no har du alltid rett til å gjøre innsigelse mot registreringen. Du har også rett til innsikt i hvilke opplysninger som er registrert på deg. Disse rettighetene har du etter gjeldende lovgivning om persondata. Henvendelse i forbindelse med dette rettes til Boatlab.no via e-post [email protected].

Cookies
På Boatlab.no anvendes cookies med det formål å optimere hjemmesiden og dens funksjonalitet, for å gjøre gjøre besøket så enkelt som mulig for deg. Du kan til enhver tid slette cookies fra din nettleser.
Les mer om bruken av cookies på Boatlab.no.
Loggstatistikk
Vi bruker en loggstatistikk på Boatlab.no, som betyr at et statistikk-system innsamler informasjon som kan gi et statistisk bilde av hvor mange besøkende vi har, hvor de kommer fra, hvor på hjemmesiden den forlates m.m. Logstatistikken brukes kun med det formål å optimere Boatlab.no.
Ved spørsmål kontakt oss vennligst på [email protected] eller telefon.

Firmakjøpsbetingelser

Disse betingelser gjelder for firmakjøp. Her kan du lese om angrerett og reklamasjon. For opplysninger om frakt, levering generelle opplysninger og betaling, se under handelsbetingelser for forbruker.

Angrerett
Det gis ikke angrerett ved produkter kjøpt på våre hjemmesider.

Reklamasjonsrett
Det er 1 års reklamasjon på varer kjøpt hos Boatlab.no. Du skal reklamere straks, og innenfor 2 dager etter, at du har oppdaget feilen.
Vi gir ikke penger retur i forbindelse med en reklamasjon, men vi tilbyr utvidet service i form av reparasjon eller lignende. Ved kjøp på våre hjemmesider oppgir kjøper sin rett til å annulere kjøpet til fordel for selgers utvidede plikt til å avhjelpe.
I spesielle tilfeller, hvis Boatlab.no vurderer det rimelig, vil kjøper kunne gjøre bruk av sin rett til å annulere kjøpet. Det kan være tale om at det blir fratrukket nytteverdi for bruk.

Avhjelper Boatlab.no ikke innenfor rimelig til vil kjøper kunne annulere avtalen og motta pegene retur.